Dummy pv

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op lezersacties van de Persgroep Nederland van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Persgroep Nederland B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam.

1. (Win)Actie
Indien de Persgroep Nederland B.V. een promotioneel kansspel organiseert kan iedereen meedingen naar de prijzen door het geven van hun adresgegevens alsmede toestemming voor telefonisch contact. Mits anders aangegeven. De Persgroep Nederland B.V. houdt zich het recht voor alleen abonnees van de Persgroep of de organiserende titel (te weten AD, de Volkskrant, Trouw, Het Parool) toe te laten tot (win)acties.

1.1 Promotie
Het aantal items of prijzen die in de deze actie worden weggeven, staat vermeld in de omschrijving van betreffende actie. Om kans te maken op het ontvangen van een item of prijs, dient de deelnemer zijn gegevens in te voeren en zijn deelname te bevestigen op betreffende online actiepagina’s .

1.2 Actieperiode
De actieperiode is bepaald in de omschrijving van desbetreffende actie.

1.3. Deelnemers

Deelnemer dienen 18 jaar of ouder te zijn. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de aanbieder, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie. De Persgroep Nederland B.V. houdt zich het recht voor alleen abonnees van de Persgroep of de organiserende titel (te weten AD, de Volkskrant, Trouw, Het Parool) toe te laten tot (win)acties.

1.4 Winnaars
De prijswinnaar wordt aan de hand van een onpartijdig computerprogramma willekeurig geselecteerd. De prijswinnaar wordt binnen 10 werkdagen telefonisch of door middel van een e-mail op de hoogte gesteld van zijn/haar prijs. Met de winnaar wordt persoonlijk contact opgenomen. De winnaar dient een juist telefoonnummer en e-mailadres vermeld te hebben en het adres waar de prijs wordt bezorgd. De prijs ontvangt de deelnemer op het bij ons bekend gemaakt adres. De verantwoordelijkheid voor de juiste gegevens ligt bij de deelnemer zelf.

1.5 Claimen van de prijs
Trekking en bekendmaking van de winnaar is definitief. Indien de winnaar de prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, of fraude heeft gepleegd, vervalt het recht op de prijs. Een geweigerde prijs vervalt aan een geselecteerde reserve winnaar.
Wanneer de winnaar niet binnen 10 dagen na kennisgeving reageert dat hij/zij heeft gewonnen, vervalt het recht op de prijs en gaat de prijs naar de geselecteerde reservewinnaar. Als deze geselecteerde reserve winnaar eveneens niet binnen 10 dagen na kennisgeving dat hij/zij heeft gewonnen reageert, vervalt de prijs naar een andere geselecteerde reserve winnaar.
Een deelnemer kan binnen 30 dagen na bekend worden van de winnaar, reclameren omtrent de al dan niet toegekende prijs.
Deelnemers die hebben gereclameerd ontvangen uiterlijk binnen 6 weken na het indienen van hun klacht een schriftelijke reactie.
Aan deze actie zijn publicitaire activiteiten gebonden. Het is gewenst dat de winnaar van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot deze actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar en zal zijn/haar privacy worden gewaarborgd. Mogelijke winnaars die hier niet in wensen te participeren , dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden.

1.6 Omruilen van prijzen
Gewonnen prijzen kunnen niet geruild worden. De prijs is niet inwisselbaar voor geld.

1.7 Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname aan winacties. Mits expliciet benoemd in de omschrijving van desbetreffende actie.

1.8 Overig
De actie vindt plaats conform de regels van de toepasselijke gedragscode. Door deel te nemen aan deze actie van de Persgroep Nederland B.V aanvaardt men dit volledige reglement. De Persgroep Nederland kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.
Gegevens van deelnemers aan deze actie worden opgeslagen in een databestand. De opgeslagen gegevens zullen niet commercieel geëxploiteerd worden naar derden. Door deelname aan de actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan de gekozen titel van de Persgroep Nederland om hun namen kostenvrij te gebruiken voor promotionele doeleinden met betrekking tot de actie. de Persgroep Nederland is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.
 

2. Aankopen toegangsbewijzen, producten etc.

2.1 Aankopen webshop
Indien aankopen verlopen via webshops van de Persgroep Nederland B.V. zijn betreffende algemene voorwaarden van kracht

Zie voorwaarden Webwinkels de Persgroep Nederland B.V.: https://www.volkskrant.nl/shop/page/algemeneverkoopsvoorwaarden

2.2 Aankopen via derden
Indien aankopen via derden verlopen, zijn de algemene voorwaarden van betreffende organisatie van toepassing. De Persgroep Nederland is niet aansprakelijk voor deze aankopen.